Huisregels

Mini Opslag Meppel heeft een aantal huisregels opgesteld waar een ieder zich aan dient te houden.
Daarnaast vragen wij onze huurders de voorwaarden waaronder de huurovereenkomst wordt aangegaan
met Mini Opslag Meppel aandachtig te lezen en zich daaraan te houden.
Onderaan deze pagina vind u een download mogelijkheid voor de gedetailleerde voorwaarden behorende bij de huurovereenkomst

De huisregels zijn als volgt

 1. Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als opslagruimte.
 2. De openingstijden zijn elke dag van 06.00 uur tot 23.00 uur; buiten die uren is het gehuurde gesloten.
 3. Het gehuurde wordt uitsluitend door de klant gebruikt.
 4. Wanneer geen toegang tot het pand kan worden verkregen, meldt de huurder zich bij de receptie van Mini Opslag Meppel.
 5. Bij het betreden van het gehuurde is het verboden iemand mee te laten liften.
 6. Het verwijderen van afval uit het gehuurde geschiedt door de klant. Ingeval van nalatigheid dienaangaande wordt aan de huurder minimaal € 30,00 per m³ afval verwijderingskosten in rekening gebracht.
 7. Het is niet toegestaan gebruikte transportmiddelen in of bij het gehuurde achter te laten.
 8. Indien de huurder schade of onregelmatigheden constateert, meldt deze dit direct bij het kantoor van Mini Opslag Meppel.
 9. Het opslaan van toxische, ontvlambare en/of gevaarlijke stoffen, dan wel opslag van aan bederf onderhevige en levende have is verboden.
 10. Indien de huurperiode afloopt dient het gehuurde schoon en slotvrij te worden opgeleverd.
 11. De huurder dient zelf voor de verzekering van zijn opslag zorg te dragen.
 12. Gebruik van de bij Mini Opslag Meppel verkrijgbare cilindersloten is verplicht.
 13. Vluchtwegen dienen uitsluitend voor noodsituaties te worden geopend in geval van misbruik wordt € 75,- boete opgelegd voor het ongeoorloofd openen van de vluchtweg
 14. Overlast wordt niet geaccepteerd en daarom is de huurder verplicht:
 • afval direct zelf af te voeren
 • huisdieren buiten het pand te laten 
 • transportmiddelen terug te plaatsen na gebruik
 • geen geluidsoverlast te produceren
 • voertuigmotor en muziekinstallaties uit te schakelen tijdens laad- en
       loswerkzaamheden bij het Mini Opslag Meppel pand